İçeriğe geç

Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda

Disiplinler Arası Yaklaşımlar
Kongresi 2022

14-15 Ekim 2022

DAVET

Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği’nin düzenlediği Nişantaşı Üniversitesi’nin desteklediği Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi’ne sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.

Gelişimi farklı veya riskli olan çocuklara, ailelere ve uzmanlara aşağıdaki alanlarda hizmet veren alanları kapsayan kongre 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi, Maslak 1453 – NeoTech Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Alanla ilgili bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri ve her düzeydeki yöneticileri, Kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Kapsam ve Konular

Gelişimi farklı veya riskli olan çocuklara, ailelere ve uzmanlara aşağıdaki alanlarda hizmet veren alanları kapsarken herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir;

Çocuk Gelişimi, Çocuk Psikiyatrisi, Yetişkin Psikiyatrisi, Çocuk Nörolojisi, Dil ve Konuşma Terapistliği, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gelişimsel Pediatri, Odyoloji, Okulöncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

Prof. Dr. Muhammed Ayaz, Şeref Baysal ve Prof. Dr. Atilla Cavkaytar
ÖZERKON 2022 Kongre Eş-Başkanları

KİMLER KATILMALI?

Gelişimi farklı veya riskli olan çocuklara, ailelere ve uzmanlara aşağıdaki alanlarda hizmet veren alanları kapsarken herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

Çocuk Gelişimi
Çocuk Psikiyatrisi
Yetişkin Psikiyatrisi
Çocuk Nörolojisi
Dil ve Konuşma Terapistliği
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gelişimsel Pediatri
Odyoloji
Okulöncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyal Hizmetler

AKADEMİK TAKVİM

1 Temmuz 2022

Bildiri Genişletilmiş Özetlerinin Alınması (İlk Gün)

28 Eylül 2022

Bildiri Genişletilmiş Özetlerinin Alınması (Son Gün)

10 Ekim 2022

Kabul edilen bildirilerin duyurulması

11 Ekim 2022

Kongre taslak programının yayınlanması

13 Ekim 2022

Kongre bildiri kitabının yayınlanması

14-15 Ekim 2022

Kongre tarihleri

KONGRE BİLİM KURULU

Prof. Dr. Muhammed AYAZ – Çocuk ve Ergen Psikiyatri,  Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Cavkaytar – Özel Eğitim, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selda Özdemir – Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN – Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. E. Sema BATU – Özel Eğitim, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Sazak – Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. E. Sezgin VURAN – Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Rüya Özmen – Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Müge Yüksel –  Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Elbasan –  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Evren Tufan – Çocuk ve Ergen Psikiyatri,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ –  Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Işıkhan – Sosyal Hizmetler, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge UZUN – Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel (Bobath Terapistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) –  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tülin Düger (Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) –  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi,
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu – Sosyal Hizmetler, Lefke Avrupa Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Nilgün Küçükkaraca – Sosyal Hizmetler, Hacettepe Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Emre Ünlü – Özel Eğitim, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Marilena Z. Leana TAŞÇILAR – Özel Eğitim, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Durmuş Ümmet – Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Ekici – Çocuk Nöroloji
Doç. Dr. Serhat Güler – Çocuk Nöroloji
Doç. Dr. Emel Sarı Gökten – Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Doç. Dr. Gönül Acar – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Seray OLÇAY – Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Sevcan YAĞAN – Okul Öncesi Öğretmenliği, İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Yavuz Güler – Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Fatih Sultan Mehmet  Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah Serdar Açıkgöz – Kadın Doğum Uzmanı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Doç. Dr. Aydan Aydın – Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Cangi – Dil ve Konuşma Terapisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yazıcı Günay (Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yöneti Kurulu Başkanı) – Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalınlı – Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Toros Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin SELVİ – Özel Eğitim, Okan Üniversitesi
Dr. Emel Tütüncü – Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Dr. Öğr. Üyesi Fidan Güneş GÜRGÖR KILIÇ – Özel Eğitim, İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem DALGIN – Özel Eğitim, İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Hande AYDOS – Okul Öncesi Öğretmenliği, İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ÜNVEREN – Ergoterapi, Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKOĞLU – Psikoloji, Nişantaşı Üniversitesi
Arş. Gör. Tuna Şahsuvaroğlu – Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi

Kongre Sponsorları

DÜZENLEYEN VE DESTEKLEYENLER

Düzenleyen Kurum

Destekleyen Üniversite

Organizasyon