İçeriğe geç

YAZIM KURALLARI

Bildirilerinizi aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlamalısınız.

Değerli Bilim İnsanı;

Aşağıda bildirilerin hazırlanmasına ilişkin yazım kuralları yer almaktadır. Sisteme yükleyeceğiniz bildirilerin aşağıda belirtilen kurallara göre yazılmış olması gerekmektedir. Editörlerimiz aşağıda belirtilen kurallar dikkate alınmadan hazırlanan bildirileri şekil şartlarına uymaması nedeniyle yazarlarımıza eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla iade edeceklerdir. Özellikle bildiri son gönderim tarihine yakın zamanlarda herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına aşağıda ifade edilen kuralllara uygun olarak bildirilerinizi sisteme yüklemenizi rica ederiz.

Ayrıca bu kongremizde belirli sayıda bildiri sunulabileceğinden daha çok sayıda akademisyenin katılımını sağlayabilmek adına bir yazar en fazla 3 bildiri ile katılabilir ve en fazla 3 bildiri sunabilir. Çok yazarlı bildirilerde de aynı kurallar geçerlidir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilir.
Aşağıda yazılı kuralları uygun olmayan bildiriler şekil şartlarına uymadığı için reddedilir.

Bildirilerin Dili, Uzunluğu, Yazım Programı ve Sayfa Düzeni

Bildiri özetleri aşağıda anlatılan şekilde hazırlanarak 20 Eylül 2022 tarihine kadar kongre web sitesi üzerinden iletilmelidir. Göndereceğiniz bildiri özetleri kongre bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, değerlendirme sonucu tarafınıza e-posta yolu ile bildirilecektir.

Tüm çalışma Microsoft Office Word (doc veya docx) formatında hazırlanmalıdır.

Çalışmanın dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
Çalışmada kullanılan font Times New Roman 12pt olmalıdır.
Özet başlığı büyük harfle koyu renkli olarak yazılmalı, altına aynı şekilde İngilizce çevirisi yazılmalıdır. (Çalışmanın İngilizce olması durumunda önce İngilizce başlık sonra Türkçe başlık yazılmalıdır)
Yazar ad-soyadları açık, ilk harfleri büyük olacak şekilde ve italik olarak yazılmalıdır. Sunum yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir. Yazarların bağlı bulunduğu kurum ve eposta adresi indislerle gösterilmelidir. İndisler Times New Roman 10pt ile yazılmalıdır.

Bildiri özetlerinin 1000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. (başlık, yazar isimleri ve kurumları saymayınız). Bildiriler, bildiri kitapçığında geniş özet olarak yer alacağından 500 kelimeden fazla olmaları tercih edilecektir.
Bildiri özetleri iki yana yaslı olmalıdır.
Bildiri özetleri sonrasında en az 3 tane anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
Tek satır aralığı kullanılmalıdır.
Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç mantığı kullanılarak yazılmalıdır.
Bildiri özet dosyası isimlendirilirken (Microsoft Word kullanılmalıdır)

1) isim
2) Çizgi (–)
3) soyadınız

Örnek: ali-alti, Altı, A. birden fazla bildiri özeti gönderdiğinde her bildiri ayrıca numaralandırılacaktır. Ali-alti(1).docx ve Ali-alti(2).docx

* Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makale metninden sonraki sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında standart APA 6 formatı kullanılmalıdır. (Örnek: Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), Eser Adı, Basıldığı yer: Basımevi.)

APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:
Basics of APA Style Tutorial; (http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)
APA Formatting and Style Guide; (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting (http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)

Diğer Konular

  • ÖZEKON’da hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır.
  • Kongreye gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör onayından geçmekte ve sadece onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderim yapılmaktadır. Her çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. İki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak ret edilmektedir.
  • Kongre işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır.
  • ÖZEKON’da tüm alıntılanmalar APA 6 sistemi ile yapılmaktadır.
  • Kongre editörleri, hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergiye gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar.
  • ÖZEKON’da değerlendirilen yayınların hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu konuda bilgi talebinde bulunamaz.
  • Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmalarının yayım haklarını ÖZEKON’a devrini kabul etmiş sayılırlar.
  • Kongreye çalışmalarını gönderen tüm yazar ya da yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Tüm çalışma Microsoft Office Word (doc veya docx) formatında hazırlanmalıdır.